ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України11 червня 2018 року N 262

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 липня 2018 р. за N 777/32229

ПОРЯДОК
ведення державного реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України

1. Цей Порядок визначає механізм ведення державного реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України.

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (Закон N 2042-VIII).

3. Країна-експортер вноситься до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, якщо з нею укладено угоду про еквівалентність або якщо результати державного контролю, проведеного компетентним органом відповідно до законодавства, підтверджують відповідність (еквівалентність) системи державного контролю країни-експортера законодавству України.

4. Якщо результати зазначеного державного контролю підтверджують, що система державного контролю країни-експортера відповідає законодавству України лише на окремій її території (в зоні або компартменті), до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, вноситься відповідна окрема територія (зона або компартмент).

5. Компетентний орган складає та регулярно оновлює реєстр потужностей відповідно до інформації компетентних органів країн-експортерів, що виробляють продукти для їх ввезення (пересилання) на митну територію України.

6. Потужність, розташована в країні-експортері, вноситься до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, якщо:

1) результати державного контролю такої потужності, проведеного компетентним органом України, підтверджують її відповідність законодавству України;

2) країна-експортер надала письмові гарантії щодо забезпечення нею регулярного та ефективного контролю такої потужності з метою забезпечення відповідності законодавству України продуктів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України;

3) таку потужність внесено до реєстру затверджених потужностей, що веде країна-експортер, і її автоматичне внесення до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, передбачено рішенням компетентного органу про визнання еквівалентності системи державного контролю зазначеної країни-експортера відповідно до законодавства.

7. Реєстр країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, включає таку інформацію:

1) назва країни (окремої території, зони, компартмента);

2) категорія/вид продуктів, дозволених до ввезення (пересилання) на митну територію України;

3) дата подання запиту на внесення до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України;

4) номер дозволу;

5) назва затвердженої потужності;

6) адреса затвердженої потужності;

7) вид господарської діяльності, що проводиться з використанням затвердженої потужності;

8) номер ухвалення (єврономер) (у разі наявності);

9) наявність погодженого сертифіката (за потреби);

10) номер, дата рішення компетентного органу про внесення до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України;

11) номер та дата рішення компетентного органу про виключення країни або потужності у певній країні з реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України.

8. У разі невиконання країною-експортером вимог, передбачених пунктом 3 цього Порядку, компетентний орган виключає країну-експортера або окрему її територію з реєстру країн-експортерів, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України. Відповідні зміни вносяться і до реєстру потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України.

9. Потужності, що виробляють харчові продукти тваринного походження для їх ввезення (пересилання) на митну територію України, під час внесення їх до реєстру потужностей підлягають такій категоризації:

категорія I: м'ясо домашніх копитних;

категорія II: м'ясо домашньої птиці та зайцеподібних;

категорія III: м'ясо диких тварин, вирощених на фермі;

категорія IV: м'ясо диких тварин;

категорія V: січене м'ясо, м'ясні напівфабрикати та м'ясо механічного обвалювання;

категорія VI: м'ясні продукти;

категорія VII: живі двостулкові молюски;

категорія VIII: рибні продукти;

категорія IX: сире молоко, молозиво, молочні продукти та продукти на основі молозива;

категорія X: яйця;

категорія XI: жаб'ячі лапки та равлики;

категорія XII: топлені тваринні жири та шкварки;

категорія XIII: оброблені шлунки, міхури та кишки;

категорія XIV: желатин;

категорія XV: колаген.

10. Потужність може бути виключена з реєстру затверджених потужностей у таких випадках:

1) наявність інформації від компетентного органу країни-експортера щодо невідповідності такої потужності вимогам законодавства України, зазначеним у пункті 6 цього Порядку;

2) неусунення виявлених порушень, виявлених під час проведення відповідних перевірок;

3) ліквідація потужності;

4) виключення країни знаходження потужності з реєстру країн-експортерів.

11. За потреби внесення змін до інформації, що міститься у реєстрі країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, форма якого наведена у додатку до цього Порядку, компетентний орган країни-експортера має надати компетентному органу України відповідні відомості.

12. Зміни до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, набирають чинності на десятий день після їх оприлюднення у реєстрі країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, на офіційному веб-сайті компетентного органу.

13. Реєстр країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, оприлюднюється на офіційному веб-сайті компетентного органу та оновлюється щомісяця не пізніше 15 числа поточного місяця.

 

Директор Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства

В. Топчій

 

Додаток
до Порядку ведення державного реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України
(пункт 11)

Реєстр країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України

N
з/п

Назва країни (окремої території, зони, компартмента)

Категорія/вид продуктів, дозволених до ввезення (пересилання) на митну територію України

Дата подання запиту на внесення до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України

Номер дозволу

Назва затвердженої потужності

Адреса затвердженої потужності

Вид господарської діяльності, що проводиться з використанням затвердженої потужності

Номер ухвалення (єврономер) (уразі наявності)

Номер погодженого сертифіката (за потреби)

Номер та дата рішення компетентного органу про внесення до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України

Номер та дата рішення компетентного органу про виключення країни або потужності у певній країні з реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.