ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.02.2018 р. N 16-08/164-2823

Щодо застосування кодів економічної класифікації видатків

Державна казначейська служба України розглянула лист <...> щодо застосування кодів економічної класифікації видатків і в межах компетенції повідомляє.

Згідно зі статтею 10 Бюджетного кодексу України видатки бюджету класифікуються за економічною характеристикою операцій, що здійснюються при їх проведенні (економічна класифікація видатків бюджету).

За економічною класифікацією видатків бюджету видатки бюджету поділяються на поточні та капітальні (частина 5).

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. N 1219 (Порядок N 1219), на субрахунках 1113 (1123) "Малоцінні необоротні матеріальні активи" ведеться облік необоротних матеріальних активів, термін експлуатації яких перевищує один рік, але які за вартісними ознаками не включено до основних засобів.

Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 11 (Методичні рекомендації N 11), зазначено, щодо малоцінних необоротних матеріальних активів, зокрема, включаються: господарський інвентар вартістю до 6000 гривень включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість; інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 6000 гривень включно без податку на додану вартість, - сценічно-постановочні засоби, телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники тощо (розділ II пункт 1.2 (Методичні рекомендації N 11)).

Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. N 333 (Наказ N 333) <...> (далі - Інструкція), економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування.

Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету (п. 1.1 Інструкції (Наказ N 333)).

За категорією 2200 "Використання товарів і послуг" здійснюється оплата поточних видатків, оплата послуг, придбання матеріалів і предметів, які не беруться на облік як основні засоби.

Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території здійснюється за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (п. п. 2.2.1 - 5 Інструкції (Наказ N 333)).

За категорією 3100 "Придбання основного капіталу" передбачаються видатки на придбання або створення основних засобів, окремих інших необоротних матеріальних активів, збільшення вартості активів внаслідок поліпшення об'єкта (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), капітальний ремонт, створення державних запасів і резервів, придбання землі та нематеріальних активів (пп. 3.1 Інструкції (Наказ N 333)).

За кодом економічної класифікації видатків бюджету 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" проводиться придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки) (п. п. 3.1.1 - 9 Інструкції (Наказ N 333)).

Таким чином, видатки на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки вартістю до 6000 грн за одиницю без ПДВ необхідно здійснювати за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар".

<...>

 

Перший заступник Голови

В. Дуда


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.