МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 травня 2018 року N 624

Про передачу функцій з управління майном єдиного майнового комплексу державного підприємства "ІНСТИТУТ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ"

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII), пункту 12 Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 N 1482, Порядку передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.03.2000 N 667, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.04.2000 за N 224/4445, та наказів Фонду державного майна України від 27.03.2018 N 447 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році" (Перелік N 447) і Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 24.04.2018 N 47-МП "Про прийняття рішення щодо приватизації єдиного майнового комплексу" наказую:

1. Передати функції з управління майном єдиного майнового комплексу державного підприємства "ІНСТИТУТ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" (код згідно з ЄДРПОУ 30705346) (далі - підприємство) Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Черкаській області.

2. Департаменту персоналу забезпечити передачу департаменту управління державною власністю документів з кадрових питань стосовно керівника підприємства.

3. Представникові Мінекономрозвитку в комісії з питань передачі об'єкта (підприємства) (далі - комісія) головному спеціалісту відділу організаційної роботи з суб'єктами господарювання управління діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству, департаменту управління державною власністю Андроповій Світлані Олегівні та виконувачу обов'язків директора державного підприємства "ІНСТИТУТ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" Писаренко Ользі Василівні здійснити передачу нотаріально засвідченої копії статуту підприємства, свідоцтва про його державну реєстрацію, засвідчених у встановленому порядку копій балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про дебіторську та кредиторську заборгованість за останній календарний рік та на останню звітну дату, нотаріально засвідчених копій свідоцтв про право власності на державне нерухоме майно, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, засвідченої в установленому порядку копії договору оренди державного нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства, засвідчених у встановленому порядку копій документів про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, права користування (сервітут) земельною ділянкою, права постійного користування, права оренди (суборенди) земельної ділянки, права забудови земельної ділянки (суперфіцій), переліку майна підприємства, що закріплене за ним на праві господарського відання (оперативного управління), акта інвентаризації державного підприємства, аудиторського висновку, переліку майна, що підлягає приватизації, включно з будівлями, спорудами, обладнанням, інвентарем, сировиною, продукцією, правами вимог, боргами, в тому числі зобов'язаннями державного підприємства, переліку майна, що не підлягає приватизації та передачі державному органу приватизації, у тому числі матеріальних носіїв секретної інформації, та інші документи (за визначенням комісії).

4. Департаменту управління державною власністю на підставі акта приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства внести відповідну інформацію до Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

5. Скасувати наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09.01.2018 N 8 "Про передачу єдиного майнового комплексу державного підприємства "ІНСТИТУТ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" (Наказ N 8) як такий, що нереалізований.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. Ю. Перевезенцев


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.