ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

від 6 лютого 2018 року N 114

Про прийняття рішення щодо залишення заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій без розгляду, видачі (розширення) ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів

На виконання вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), згідно з пунктом 21 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609), і Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 N 103 (Постанова N 103), відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 14.06.2016 N 304 "Про утворення комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються" (зі змінами) та відповідно до протоколу засідання комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються, від 06.02.2018 N 17 наказую:

1. Залишити без розгляду заяви згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, згідно з переліком, що додається (додаток 1).

2. Видати (розширити) ліцензії згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, згідно з переліком, що додається (додаток 2).

3. Департаменту адміністративних послуг повідомити здобувачів ліцензій про прийняті у пунктах 1 - 2 цього наказу рішення.

4. Управлінню документообігу та інформаційних технологій оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державної служби України з безпеки на транспорті та зазначити дату оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Дідківського В. М.

 

Голова

М. В. Ноняк

 

Додаток N 1
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
06.02.2018 N 114

ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, щодо яких прийняте рішення про залишення заяв без розгляду

N

Номер заяви

Дата заяви

Тип заяви

Ідн. код

Ліцензіат

Адреса

Вид господарської діяльності

Підстава залишення без розгляду / відмови у видачі

Зміст підстави для залишення без розгляду / відмови

1

14625

02.02.18

Видача нової ліцензії

2363220757

РОЖКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

78346, Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Будилів, вул. Ярова, буд. 7

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

залишено без розгляду на підставі пункту 1 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі та на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

Відомість N 1 Заява вид господарської діяльності не відповідає ліцензійним умовам; Відомість N 1 Заява здобувач ліцензії не дає згоди на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та Ліцензійних умов (Постанова N 1001); здобувач не ознайомлений з Ліцензійними умовами із Законом України "Про ліцензіювання видів господарської діяльності" і не зобов'язується їх виконувати; Відомість N 6 Опис не заповнено; відсутня Відомість N 2 про наявність матеріально-технічної бази, яка забезпечує виконання технологічних операцій, або договорів із суб'єктами господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій; Відомість N 3 відсутня дата видачі тимчасового реєстраційного талону; пункти 8 та 9 Відомість N 4 відсутні дані

2

14626

02.02.18

Видача нової ліцензії

3482401434

МОКРІЙ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

46024, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Богдана Лепкого, буд. 16, кв. 18

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом (Закон N 222-VIII). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 1 Відомість N 2 відсутній вказаний договір; транспортні засоби оформлені не на здобувача ліцензії

 

Заступник начальника Управління надання
послуг на наземному транспорті - начальник
відділу ліцензування наземного транспорту
Департаменту адміністративних послуг

О. М. Боднар

 

Додаток N 2
до наказу Державної служби України
з безпеки на транспорті
06.02.2018 N 114

ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, щодо яких прийняте рішення про видачу (розширення) ліцензій

N

Номер заяви

Дата заяви

Тип заяви

Ідн. код

Ліцензіат

Адреса

Вид господарської діяльності

Реквізити для сплати за ліцензію

1

14609

01.02.2018

Видача нової ліцензії

2444413756

ЄДЛІЦЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

82171, Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Раневичі, вул. Залізнична, буд. 15

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33212896745109, ЄДРПОУ одержувача 38007496

2

14610

01.02.2018

Видача нової ліцензії

38395560

ТОВ "ПРОСТІР."

54004, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Скороходова, буд. 49/1

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Миколаївській області, 826013, N рахунку 33211896745002, ЄДРПОУ одержувача 37992781

3

14612

01.02.2018

Видача нової ліцензії

37787514

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЛАЙ-АГРО"

18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Василини, буд. 45

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Черкаській області, 854018, N рахунку 33216896745002, ЄДРПОУ одержувача 38031150

4

14613

01.02.2018

Видача нової ліцензії

2802014558

ГЮЛЕЧОВ ВОЛОДИМИР КУХМАЗОВИЧ

85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова, буд. 22, кв. 43

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Донецькій області, 834016, N рахунку 33212896745060, ЄДРПОУ одержувача 37803022

5

14614

01.02.2018

Видача нової ліцензії

3115707038

ІВАНУСА ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

80314, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Гійче, вул. Галана, буд. 41

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33210896745286, ЄДРПОУ одержувача 36762986

6

14615

01.02.2018

Видача нової ліцензії

3206714816

ЛОШАК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

19200, Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жашків, вул. Шевченка, буд. 73

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Черкаській області, 854018, N рахунку 33218896745066, ЄДРПОУ одержувача 37935119

7

14616

02.02.2018

Видача нової ліцензії

3054115539

ЛИЧМАНЮК ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

19100, Черкаська обл., Монастирищенський р-н, м. Монастирище, вул. Комарова, буд. 22

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Черкаській області, 854018, N рахунку 33212896745318, ЄДРПОУ одержувача 37938738

8

14617

02.02.2018

Видача нової ліцензії

3543810993

ПЕТРІВ СТЕФАН МИХАЙЛОВИЧ

79067, Львівська обл., м. Львів, вул. Тракт Глинянський, буд. 139, кв. 72

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33212896745002, ЄДРПОУ одержувача 38008294

9

14618

02.02.2018

Видача нової ліцензії

3282705550

ГЛАДИНЕЦЬ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ

89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Глібова, буд. 11

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 812016, N рахунку 33213896745003, ЄДРПОУ одержувача 37958089

10

14619

02.02.2018

Видача нової ліцензії

41877121

ТОВ "КАРГО ДЕЛІВЕРІ ТРАНС"

01135, м. Київ, вул. Полтавська, буд. 5

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 820019, N 33219896745011, ЄДРПОУ одержувача 37995466

11

14620

02.02.2018

Видача нової ліцензії

41875517

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ЗЕСЕН ТРАНС"

04074, м. Київ, вул. Новомостицька, буд. 25

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 820019, N 33211896745008, ЄДРПОУ одержувача 37975298

12

14621

02.02.2018

Видача нової ліцензії

3366513671

КРОЛЬ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

33022, Рівненська обл., м. Рівне, пр-т Князя Романа, буд. 1, кв. 107

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 833017, N рахунку 33215896745002, ЄДРПОУ одержувача 38012714

13

14622

02.02.2018

Видача нової ліцензії

3158917135

СОЛОМОН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

59044, Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Нові Бросківці, вул. Сторожинецька, буд. 76

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Чернівецькій області, 856135, N рахунку 33214896745227, ЄДРПОУ одержувача 37835756

14

14623

02.02.2018

Видача нової ліцензії

2281704178

БОТЮК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

23814, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Кублич, вул. Залізнична, буд. 12, кв. 2

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Вінницькій області, 802015, N рахунку 33215896745497, ЄДРПОУ одержувача 37337576

15

14624

02.02.2018

Видача нової ліцензії

2589814796

ЛОБУР ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

71504, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Воїнів -Інтернаціоналістів, буд. 20, кв. 23

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Запорізькій області, 813015, N рахунку 33211896745015, ЄДРПОУ одержувача 37942215

16

14627

02.02.2018

Видача нової ліцензії

3009518517

АВІЗБА ВЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, буд. 8, кв. 32

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Черкаській області, 854018, N рахунку 33216896745002, ЄДРПОУ одержувача 38031150

17

14628

02.02.2018

Видача нової ліцензії

3291614819

СКУБКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

92303, Луганська обл., Новопсковський р-н, смт Новопсков, вул. Пролетарська, буд. 28, кв. 18

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, 804013, N рахунку 33216896745223, ЄДРПОУ одержувача 37942461

18

14629

02.02.2018

Видача нової ліцензії

2796101296

ГОЛОВКА ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н, смт Міжгір'я, вул. Шевченка, буд. 175-а

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 812016, N рахунку 33215896745131, ЄДРПОУ одержувача 38024468

19

14630

02.02.2018

Видача нової ліцензії

2503012893

КОСТАНОВ ПАВЛО МИХАІЛОВИЧ

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Колгоспна, буд. 4

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, N рахунку 33210896745079, ЄДРПОУ одержувача 37976087

20

14631

05.02.2018

Видача нової ліцензії

39137930

ТОВ "ЄДИНА СЛУЖБА"

72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, Майдан Перемоги, буд. 3, оф. 612

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Запорізькій області, 813015, N рахунку 33213896745013, ЄДРПОУ одержувача 37968956

21

14632

05.02.2018

Видача нової ліцензії

2856816092

БОНДАР ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Дарвіна, буд. 39, кв. 4

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Харківській області, 851011, N рахунку 33219896745002, ЄДРПОУ одержувача 37999649

22

14633

05.02.2018

Видача нової ліцензії

2260708196

БАКАЛ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

16500, Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м. Бахмач, вул. Чернігівська, буд. 3, кв. 30

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Чернігівській області, 853592, N рахунку 33215896745007, ЄДРПОУ одержувача 37982090

23

14634

05.02.2018

Видача нової ліцензії

31496816

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ"

45240, Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Липляни, вул. Козацька, буд. 22

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Волинській області, 803014, N рахунку 33215896745128, ЄДРПОУ одержувача 38051994

24

14635

05.02.2018

Видача нової ліцензії

2562102973

КУЦИН ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ

90542, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Вільхівці, вул. Леніна, буд. 254

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 812016, N рахунку 33216896745248, ЄДРПОУ одержувача 38028923

25

14636

05.02.2018

Видача нової ліцензії

3597806834

ЛАВРИШИН ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ

08040, Київська обл., Макарівський р-н, с. Ситняки, вул. Миру, буд. 244

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 821018, N рахунку 33212896745385, ЄДРПОУ одержувача 37886067

26

14637

05.02.2018

Видача нової ліцензії (розширення) наказ Укртрансбезпеки від 18.04.2017 N 384 внутрішні перевезення пасажирів автобусами

3004422852

ВАРГАЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

13214, Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Стовпів, пров. Лінійний, буд. 11

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення; внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Житомирській області, 811039, N рахунку 33214896745630, ЄДРПОУ одержувача 37890843

27

14638

05.02.2018

Видача нової ліцензії

3488908353

МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ

90562, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Біловарці, вул. Леніна, буд. 137

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 812016, N рахунку 33216896745248, ЄДРПОУ одержувача 38028923

28

14639

05.02.2018

Видача нової ліцензії

3009722890

ВЕРГУНОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль, вул. Молодіжна, буд. 7, кв. 3

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Вінницькій області, 802015, N рахунку 33218896745524, ЄДРПОУ одержувача 36331505

29

14640

05.02.2018

Видача нової ліцензії

40065200

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІБ ТРАНС"

45100, Волинська обл., Рожищенський р-н, м. Рожище, вул. Заньковецької, буд. 37

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Волинській області, 803014, N рахунку 33214896745345, ЄДРПОУ одержувача 37986509

30

14641

05.02.2018

Видача нової ліцензії

0000280499

ШЕВЧУК СНІЖАНА МИКОЛАЇВНА

33016, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Андрія Мельника, буд. 12, кв. 61

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 833017, N рахунку 33215896745002, ЄДРПОУ одержувача 38012714

31

14642

02.02.2018

Видача нової ліцензії

2861020312

КОВАЛЬЧУК СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ

45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Центральна, буд. 6, кв. 7

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Волинській області, 803014, N рахунку 33210896745208, ЄДРПОУ одержувача 38009654

32

14643

05.02.2018

Видача нової ліцензії

41838027

ТОВ "ТІР ТРАНС АВТО"

25014, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, пр-т Інженерів, буд. 11-а

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Кіровоградській області, 823016, N рахунку 33214896745002, ЄДРПОУ одержувача 38037409

33

14644

05.02.2018

Видача нової ліцензії

3347006073

КУДРЯВЦЕВ ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

57300, Миколаївська обл., Снігурівський р-н, м. Снігурівка, вул. Жовтнева, буд. 209

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Миколаївській області, 826013, N рахунку 33218896745317, ЄДРПОУ одержувача 36895877

34

14645

05.02.2018

Видача нової ліцензії

2523502589

ЛАЗОРЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

42700, Сумська обл., м. Охтирка, пров. Шолохова, буд. 10

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Сумській області, 837013, N рахунку 33217896745006, ЄДРПОУ одержувача 37981563

35

14646

05.02.2018

Видача нової ліцензії

3202004893

ЛАСТОВЕЦЬКИЙ РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Сковороди, буд. 6, кв. 8

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33218896745017, ЄДРПОУ одержувача 37969195

36

14647

05.02.2018

Видача нової ліцензії

3350604018

БЛАГИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Миколи Костомарова, буд. 2, кв. 142

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Ів.-Франківській області, 836014, N рахунку 33219896745016, ЄДРПОУ одержувача 37904227

37

14648

05.02.2018

Видача нової ліцензії

2488208851

ШЕВЧУК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

33004, Рівненська обл., м. Рівне, пров. Гайовий, буд. 1-а

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 833017, N рахунку 33215896745002, ЄДРПОУ одержувача 38012714

38

14649

05.02.2018

Видача нової ліцензії

2635415533

СТАВЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

19331, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Кам'яний Брід, пров. Шкільний, буд. 3

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Черкаській області, 854018, N рахунку 33213896745265, ЄДРПОУ одержувача 36777814

39

14650

05.02.2018

Видача нової ліцензії

2429800276

БІАТОВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

08161, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Тарасівка, вул. Боженка, буд. 9

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 821018, N рахунку 33218896745356, ЄДРПОУ одержувача 37556042

40

14651

05.02.2018

Видача нової ліцензії (розширення) наказ Укртрансбезпеки від 30.05.2017 N 530 внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

3264017258

ЗАРЕЧІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Вазова, буд. 4, кв. 129

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Херсонській області, МФО 852010, N рахунку 33218896745002, ЄДРПОУ одержувача 37959779

41

14652

05.02.2018

Видача нової ліцензії

3046811351

НАЗАРУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

45042, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Колодниця, вул. Мартинюка, буд. 12

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Волинській області, 803014, N рахунку 33210896745156, ЄДРПОУ одержувача 37788874

42

14653

05.02.2018

Видача нової ліцензії (розширення) АВ550389 від 17.09.10 міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

2492706017

КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

38541, Полтавська обл., Диканський р-н, с. Стасі, вул. Яковенка, буд. 18, кв. 35

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів); внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Полтавській області, 831019, N рахунку 33214896745395, ЄДРПОУ одержувача 38019526

 

Заступник начальника Управління надання
послуг на наземному транспорті - начальник
відділу ліцензування наземного транспорту
Департаменту адміністративних послуг

О. М. Боднар


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.