ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2017 року N 108

Про внесення змін до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України

Відповідно до статей 7, 15, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України", у зв'язку з переглядом тарифної політики Національного банку України на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України у сфері депозитарного обслуговування клієнтів Національного банку України та з обслуговування операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Абзац шостий пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 "Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 784/8105 (із змінами), викласти в такій редакції:

"Тарифи на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України, що додаються;".

2. Унести зміни до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм клієнтам - депозитаріям-кореспондентам, емітентам, депозитарним установам, кліринговим установам та ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" та системою кількісного обліку СЕРТИФ Національного банку України - біржам, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 790/8111 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 08 жовтня 2013 року N 401 (Постанова N 401)), виклавши їх у новій редакції, що додається (далі - Тарифи).

3. Управлінню депозитарної діяльності Національного банку України (Супрун А. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України та інших учасників ринку інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є. та заступника Голови Національного банку України Борисенка Р. М.

5. Постанова набирає чинності з 22 грудня 2017 року, крім розділу IV Тарифів, який набирає чинності з 22 червня 2018 року.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
12 серпня 2003 року N 333
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 09 листопада 2017 року N 108)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2003 р. за N 790/8111

Тарифи на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України

I. Тарифи на послуги (операції) із депозитарного обслуговування депозитарних установ, що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм

Таблиця 1

N з/п

N послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Одиниця виміру

Тарифи

1

2

3

4

5

1

1

Відкриття рахунку в цінних паперах / виконання Національним банком України в ручному режимі облікових депозитарних операцій на підставі окремих розпоряджень, наданих у формі паперового чи електронного документа у випадках, передбачених законодавством України

1 операція

750 грн.

2

2

Абонентська плата за супроводження рахунку в цінних паперах депозитарної установи в системі депозитарного обліку Національного банку України (включаючи надання інформаційних довідок із системи депозитарного обліку Національного банку України)

За повний чи неповний розрахунковий період (незалежно від наявності операцій та залишків цінних паперів на рахунку)

420 грн.

3

3

Відображення в системі депозитарного обліку Національного банку України правочину, який включено в нетингові розрахунки / проведення операцій між балансовими рахунками депозитарної установи, у тому числі блокування, розблокування цінних паперів

1 операція/правочин щодо кожної сторони

7,50 грн.

4

4

Обслуговування розрахунків у цінних паперах, проведених за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", укладених поза фондовою біржею / проведення операцій за принципами "оплата проти поставки цінних паперів" та "поставка цінних паперів без оплати" у випадках, передбачених законодавством України

1 операція

300 грн.

5

5

Виконання облікових депозитарних операцій із цінними паперами в процесі розміщення, погашення, конвертації, здійснення виплати доходів за цінними паперами

1 операція

150 грн.

6

6

Зберігання цінних паперів на рахунку в цінних паперах депозитарної установи

% від середньої номінально-амортизаційної вартості цінних паперів за розрахунковий період

0,00034 %

II. Тарифи на послуги (операції) із депозитарного обслуговування депозитарних установ, що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм, за операціями з державними цінними паперами, розміщеними за межами України

Таблиця 2

N з/п

N послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Одиниця виміру

Тарифи

1

2

3

4

5

1

1

Проведення облікових операцій щодо державних цінних паперів, розміщених за межами України

1 розпорядження

10 EUR

2

2

Надання інформаційних повідомлень щодо державних цінних паперів, розміщених за межами України

1 повідомлення

1 EUR

3

3

Зберігання (облік) державних цінних паперів, розміщених за межами України

% від середньої номінальної вартості цінних паперів за розрахунковий період

0,0003 %

4

4

Обслуговування грошових розрахунків щодо державних цінних паперів, розміщених за межами України

1 розпорядження

15 EUR

III. Тарифи на послуги (операції) із депозитарного обслуговування емітентів, що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм

Таблиця 3

N з/п

N послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Одиниця виміру

Тарифи

1

2

3

4

5

1

1

Обслуговування випуску цінних паперів

за 1 випуск за повний чи неповний розрахунковий період

750 грн.

2

2

Зберігання цінних паперів на рахунку в цінних паперах емітента

% від середньої номінальної вартості цінних паперів за розрахунковий період

0,00034 %

3

3

Депонування глобального сертифіката / тимчасового глобального сертифіката

1 операція

420 грн.

4

4

Обслуговування розрахунків у цінних паперах, проведених з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів" / "поставка цінних паперів без оплати" у випадках, передбачених законодавством України

1 операція

750 грн.

5

5

Виплата суми доходу та/або погашення за цінними паперами, у тому числі зі здійсненням грошового клірингу

1 операція

750 грн.

IV. Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України під час виконання функції депозитарної установи для депонентів Національного банку України

Таблиця 4

N з/п

N послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Одиниця виміру

Тарифи

1

2

3

4

5

1

1

Відкриття рахунку в цінних паперах

1 операція

750 грн.

2

2

Абонентська плата за супроводження рахунку в цінних паперах депонента в системі депозитарного обліку Національного банку України (включаючи надання інформаційних довідок із системи депозитарного обліку Національного банку України)

За повний чи неповний розрахунковий період (незалежно від наявності операцій та залишків цінних паперів на рахунку)

420 грн.

3

3

Відображення в системі депозитарного обліку Національного банку України правочину, який включено в нетингові розрахунки / проведення операцій між балансовими рахунками депонента, у тому числі блокування, розблокування цінних паперів

1 операція/правочин

7,50 грн.

4

4

Обслуговування розрахунків у цінних паперах, проведених за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", укладених поза фондовою біржею / проведення операцій за принципами "оплата проти поставки цінних паперів" та "поставка цінних паперів без оплати" у випадках, передбачених законодавством України

1 операція

300 грн.

5

5

Виконання облікових депозитарних операцій із цінними паперами в процесі розміщення, погашення, конвертації, здійснення виплати доходів за цінними паперами

1 операція

150 грн.

6

6

Зберігання цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента

% від середньої номінально-амортизаційної вартості цінних паперів за розрахунковий період

0,00034 %

V. Тарифи на послуги (операції) з обслуговування операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України

Таблиця 5

N з/п

N послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Одиниця виміру

Тарифи

1

2

3

4

5

1

1

Проведення розрахунків за коштами, залученими за депозитними сертифікатами (облік депозитних сертифікатів)

% від середньої номінальної вартості депозитних сертифікатів за розрахунковий період

0,00057 %

2

2

Оформлення документів під час обслуговування рахунків з обліку коштів за депозитними сертифікатами [перереєстрація права власності на депозитні сертифікати або блокування депозитних сертифікатів для виконання угоди на вторинному ринку (крім операцій з Національним банком України)]

1 операція

235 грн.

VI. Особливості застосування окремих тарифів

1. Початком розрахункового періоду за послугами (операціями), у тому числі зазначеними в рядках 2, 6 таблиці 1 розділу I, рядку 3 таблиці 2 розділу II, рядках 1, 2 таблиці 3 розділу III, рядках 2, 6 таблиці 4 розділу IV, рядку 1 таблиці 5 розділу V цих Тарифів, є дата попереднього акта виконаних робіт (акта про надання послуг) або дата набрання чинності договором про надання таких послуг. Кінець розрахункового періоду встановлюється на 23-й календарний день кожного місяця. Якщо 24-й календарний день місяця припадає на вихідний або святковий день, то кінець розрахункового періоду переноситься на день, що передує останньому робочому дню до 24-го календарного дня місяця.

2. Оплата за послугами (операціями), зазначеними в таблиці 2 розділу II цих Тарифів, здійснюється в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на дату складання акта виконаних робіт (акта про надання послуг).

3. Установити, що:

1) послуги з депозитарного обслуговування емітентів депозитарієм Національного банку України для Міністерства фінансів України надаються безплатно, якщо інше не передбачено договором про обслуговування емісії державних цінних паперів;

2) послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України відповідно до розділу IV цих Тарифів, для Державної казначейської служби України надаються безплатно;

3) послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України відповідно до розділу IV цих Тарифів, для Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України згідно з частиною 12 статті 20 розділу II Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" надаються безплатно.

 

Директор Департаменту
фінансового контролінгу

О. В. Стринжа

Начальник Управління
депозитарної діяльності
Національного банку України

А. В. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. М. Борисенко

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.