АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 червня 2017 року N 412-р

Про надання дозволу на концентрацію

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника компаній "Peugeot S.A." (м. Париж, Франція) та "General Motors Holdings LLC" (м. Детройт, США) про надання дозволу компанії "Peugeot S.A." на опосередковане придбання акцій компанії "GMAC Banque S.A." (м. Аржантей, Франція), встановив:

Концентрація полягає в опосередкованому придбанні компанією "Peugeot S.A." [через компанію "Banque PSA Finance, S.A." (м. Париж, Франція)] акцій компанії "GMAC Banque S.A.", що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

За інформацією заявників:

компанія "GMAC Banque S.A." здійснює діяльність з надання послуг автомобільного фінансування та пов'язаних з цим послуг, включаючи фінансові послуги покупцям/користувачам автомобілів марки Opel; фінансові послуги дилерам автомобілів марки Opel; приймання депозитів від дилерів автомобілів марки Opel; надання послуг страхування, та не здійснює господарської діяльності на території України;

компанія "GMAC Banque S.A." пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання, які разом утворюють Групу GM;

на території України Група GM здійснює господарську діяльність через суб'єктів господарювання - нерезидентів України, які здійснюють діяльність з реалізації автомобілів та запасних частин для таких автомобілів;

також Група GM має на території України представництво в місті Києві, яке виконує виключно представницькі функції та не здійснює господарської діяльності;

компанія "Peugeot S.A." є холдинговою компанією, що здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з нею відносинами контролю, які разом утворюють Групу PSA;

на території України Група PSA здійснює господарську діяльність через суб'єкта господарювання - резидента України, який здійснює діяльність з реалізації автомобілів та запасних частин для таких автомобілів, а також надання послуг післяпродажного обслуговування через незалежних дилерів;

учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.

Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтею 25 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та підпунктом 1 пункту 6 розділу XII Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року N 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за N 284/6572 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.06.2016 N 14-рп (Розпорядження N 14-рп)), Антимонопольний комітет України постановив:

Надати дозвіл компанії "Peugeot S.A." (м. Париж, Франція) на опосередковане придбання акцій компанії "GMAC Banque S.A." (м. Аржантей, Франція), що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, строком на три роки.

Концентрація може бути здійснена протягом 36 місяців.

 

В. о. Голови Комітету

М. Ніжнік


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.