АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 червня 2017 року N 370-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи N 24-26.13/6-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції компанією "DRASTICOTECH LTD" (м. Нікосія, Кіпр) у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ПАРУС-2008" (далі - ТОВ "ПАРУС-2008") (м. Дніпропетровськ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 22.02.2017 N 24-26.13/6-16/62-спр, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ "ПАРУС-2008" від 26.06.2013 компанія "DRASTICOTECH LTD" придбала частку в статутному капіталі ТОВ "ПАРУС-2008" (м. Дніпропетровськ, Україна) у розмірі 80 відсотків (зміни до установчих документів зареєстровано 25 липня 2013 року, номер запису 12241050016021084).

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) Компанія "DRASTICOTECH LTD" (далі - Відповідач), яка знаходиться в місті Нікосія, Кіпр.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 22.01.2016 N 05/7-р розпочато розгляд справи N 24-26.13/6-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Відповідно до інформації, наданої ТОВ "ПРОВІТА МЕНЕДЖМЕНТ", як суб'єктом господарювання, пов'язаним відносинами контролю з компанією "DRASTICOTECH LTD", концентрація полягала у придбанні компанією "DRASTICOTECH LTD" частки в статутному капіталі ТОВ "ПАРУС-2008", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

(5) Зазначене придбання частки у статутному капіталі ТОВ "ПАРУС-2008" відбулося 25 липня 2013 року на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ "ПАРУС-2008" від 26.06.2013, компанія "DRASTICOTECH LTD" придбала частку в статутному капіталі ТОВ "ПАРУС-2008" у розмірі 80 відсотків.

(6) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом часток, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

(7) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2012 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (у редакції, що діяла на момент придбання).

(8) Тому придбання компанією "DRASTICOTECH LTD" частки в статутному капіталі ТОВ "ПАРУС-2008", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, могло бути здійснене лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.

(9) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

(10) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу компанії "DRASTICOTECH LTD" на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "ПАРУС-2008", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, не надходила.

(11) Отже, дії компанії "DRASTICOTECH LTD" у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" частки в статутному капіталі ТОВ "ПАРУС-2008", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(12) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженим представником компанії "DRASTICOTECH LTD", на момент здійснення концентрації:

(13) компанія "DRASTICOTECH LTD" здійснювала інвестиційну діяльність та діяльність із володіння корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з нею відносинами контролю;

(14) компанія "DRASTICOTECH LTD" була пов'язана відносинами контролю із:

(15) суб'єктами господарювання - резидентами України, які здійснювали діяльність, зокрема, із: надання в оренду нерухомості (офісних, складських приміщень) у межах міста Києва та Київської області; виготовлення ламінату і виробів із МДФ; виробництва та реалізації кераміки та керамограніту; виробництва та ремонту пасажирських і вантажних вагонів; виготовлення та реалізації металевих конструкцій; виробництва та реалізації поліпропіленової тари та упаковок; реалізації овочів; страхування (страхування майна); брокерську діяльність та надання готельних послуг у межах міста Києва;

(16) суб'єктами господарювання - нерезидентами України, які не здійснювали діяльності з придбання, реалізації товарів (робіт, послуг) на території України;

(17) фізичними особами - громадянами України;

(18) ТОВ "ПАРУС-2008" здійснювало діяльність із будівництва будівель та управління власним нерухомим майном (недобудований житловий будинок) у межах міста Дніпро;

(19) учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.

(20) На подання з попередніми висновками у справі від 22.02.2017 N 24-26.13/6-16/62-спр уповноважений представник компанії "DRASTICOTECH LTD" листом від 13.03.2017 N 2017-03/01 (зареєстрованим у Комітеті 14.03.2017 за N 8-01/160-кі) повідомив, що компанія "DRASTICOTECH LTD" погоджується з висновками Антимонопольного комітету України, викладеними в поданні, та визнає факт вчинення порушення.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(21) Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(22) За інформацією уповноваженого представника компанії "DRASTICOTECH LTD", дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік у компанії "DRASTICOTECH LTD" відсутній.

(23) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у разі, якщо доходу (виручки) немає, штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(24) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції України, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що компанія "DRASTICOTECH LTD" (м. Нікосія, Кіпр) вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ПАРУС-2008" (м. Дніпро, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 30807442), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на компанію "DRASTICOTECH LTD" штраф у розмірі 169999 (сто шістдесят дев'ять дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

В. о. Голови Комітету

М. Ніжнік


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.