НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 29 червня 2017 року N 1057

Про заяву ТОВ "ТРК ОНІКС", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 00164-м від 02.12.2012) (ефірне, позивні: "ПЕРЕЦЬ FM")

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРК ОНІКС", м. Київ (місцезнаходження: вул. Павлівська, 29, кімн. 35, м. Київ, 01135; директор Юлія Вікторівна Смірнова), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР N 00164-м від 02.12.2012 (ефірне регіональне радіомовлення з використанням частоти 104,2 МГц у м. Старобільську Луганської обл., потужність передавача - 1,0 кВт, обсяг мовлення - 24 години на добу) у зв'язку зі зміною власників, пов'язаних осіб, місцезнаходження ТРО, керівника, складу редакційної ради, програмної концепції мовлення, позивних, оператора телекомунікацій, керуючись статтями 12, 28, 31, 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), враховуючи форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 N 2433 (Рішення N 2433) (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за N 41/24818, уточнення назви ТРО, Національна рада вирішила:

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 00164-м від 02.12.2012 (дата видачі бланка ліцензії 25.08.2015) та додатки 1 (дата видачі додатка 09.02.2016), 2 (дата видачі додатка 22.12.2014), 4, 5 (дата видачі додатків 22.08.2014) до ліцензії на мовлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ОНІКС", м. Київ, у зв'язку зі зміною власників, пов'язаних осіб, місцезнаходження ТРО, керівника, складу редакційної ради, програмної концепції мовлення, позивних, оператора телекомунікацій, уточненням назви ТРО, зазначивши в ліцензії:

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "Легкое и спокойное радио Relax";

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком* до рішення;

- оператор телекомунікацій - ТОВ "ТРК ОНІКС", м. Київ.

___________
* Не наводиться.

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (зі змінами), нарахувати ТОВ "ТРК ОНІКС", м. Київ:

2.1. ліцензійний збір за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна власників, пов'язаних осіб, місцезнаходження ТРО, керівника, складу редакційної ради, позивних, оператора телекомунікацій, уточнення назви ТРО - в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення;

2.2. ліцензійний збір за зміну програмної концепції мовлення - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (частота 104,2 МГц у м. Старобільську Луганської обл.), врахувати раніше сплачену суму, ваговий коефіцієнт, який враховує територію мовлення (N = 5 для м. Старобільська), потужність передавача - 0,1 кВт, обсяг мовлення - 24 години на добу, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення.

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ "ТРК ОНІКС", м. Київ, переоформлені бланк ліцензії на мовлення НР N 00164-м від 02.12.2012 та додатки 1, 2, 4, 5. Строк дії ліцензії залишається без змін - до 02.12.2019.

4. При видачі переоформлених бланка ліцензії на мовлення НР N 00164-м від 02.12.2012 та додатків 1, 2, 4, 5 до ліцензії на мовлення ТОВ "ТРК ОНІКС", м. Київ, попередні бланк ліцензії на мовлення НР N 00164-м від 02.12.2012 (дата видачі бланка ліцензії 25.08.2015) та додатки 1 (дата видачі додатка 09.02.2016), 2 (дата видачі додатка 22.12.2014), 4, 5 (дата видачі додатків 22.08.2014) до ліцензії на мовлення вважаються недійсними та вилучаються.

5. У Державному реєстрі суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити такого кінцевого бенефіціарного власника (контролер): Черкашина Інна Анатоліївна.

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.