ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 29.06.2017 р. N 861/ІПК/24-13-12-01

Щодо правильності заповнення реквізитів податкової накладної

Статтями 284 та 286 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV зі змінами та доповненнями визначено, що істотною умовою договору оренди є, зокрема, орендна плата, яка є фіксованим платежем, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

У вартості орендної плати за рухоме/нерухоме майно орендар має здійснювати економічне відшкодування (компенсацію) всіх елементів витрат, пов'язаних з послугами з надання майна в оренду.

Якщо орендар самостійно не укладає договори на споживання комунальних послуг та енергоносіїв з їх безпосередніми постачальниками, а здійснює відшкодування (компенсацію) орендодавцю витрат на їх оплату, то в договорі оренди визначається порядок розрахунку вартості спожитих орендарем комунальних послуг та енергоносіїв та їх оплати (відшкодування, компенсації).

Якщо орендодавцем є небюджетна установа, то кошти, що отримуються від орендаря як відшкодування (компенсація) будь-яких витрат, передбачених договором оренди, включаються орендодавцем до бази оподаткування та оподатковуються податком на додану вартість у загальновстановленому порядку, оскільки є складовою частиною операцій з постачання послуг при наданні в оренду рухомого/нерухомого майна.

Згідно з п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну (Наказ N 1307) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Податкова накладна (Наказ N 1307) складається постачальником (орендодавцем) на суму орендної плати, яка включає в себе відшкодування (компенсацію) витрат, пов'язаних з утриманням та обслуговуванням орендованого майна.

У податковій накладній (Наказ N 1307) в окремих рядках зазначаються обов'язкові реквізити, зокрема, опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг, ціна постачання без урахування податку, ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні, загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку, код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (підпункти "є" - "і" п. 201.1 ст. 201 ПКУ).

Таким чином, оскільки відшкодування комунальних послуг є складовою орендної послуги, то матиме такий самий код за Державним класифікатором продукції та послуг (далі - ДКПП), як і послуга оренди - 68.20 "Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості" у ДКПП(1).

При цьому графи 4 та 5 заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної: у графі 4 зазначається умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське) та у графі 5 - код відповідної одиниці вимірювання/обліку. Тобто у графі 4 і 5 податкової накладної (Наказ N 1307) необхідно зазначити одиницю виміру послуги, яка може бути будь-якою (наприклад, кіловати, метри квадратні, гривня, послуга тощо).


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.