ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.11.2016 р. N 677

Про зміну штатної чисельності структурних підрозділів обласної державної адміністрації

Керуючись статтями 5 і 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статтею 6 Закону України "Про державну службу", постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 N 91 "Про деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій" (Постанова N 91), пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 N 106 "Про удосконалення порядку надання житлових субсидій" (Постанова N 106), постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 N 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій" (Постанова N 606), зі змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій", зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 N 545 (Постанова N 545), з метою оптимізації граничної штатної чисельності окремих структурних підрозділів облдержадміністрації:

1. Перейменувати з 01.02.2017 Управління у справах преси та інформації Запорізької обласної державної адміністрації на Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації.

Встановити, що права і обов'язки перейменованого Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації зберігаються за Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації.

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації здійснюються функції щодо забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи та аналізу і прогнозування суспільно-політичних процесів, розширення комунікативних зв'язків органів державної влади і органів місцевого самоврядування з громадськістю області та інші функції, передбачені положенням про зазначений структурний підрозділ облдержадміністрації.

2. Припинити шляхом ліквідації з 01.02.2017 діяльність Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації, функції якого передаються до Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації.

Встановити, що права і обов'язки ліквідованого Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації зберігаються за Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації.

Встановити, що працівники Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації, яке ліквідується, переводяться до Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, якому передається штатна чисельність Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації у кількості 13 одиниць.

3. Скоротити з 01.02.2017 граничну штатну чисельність наступних структурних підрозділів обласної державної адміністрації:

1) Департаменту з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації на 14 одиниць;

2) Департаменту культури, туризму, національностей та релігій на 1 одиницю;

3) Департаменту освіти і науки на 1 одиницю;

4) Відділу внутрішнього аудиту на 1 одиницю.

4. Збільшити з 01.02.2017 граничну штатну чисельність наступних структурних підрозділів обласної державної адміністрації:

1) Департаменту економічного розвитку і торгівлі на 2 одиниці;

2) Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури на 8 одиниць;

3) Департаменту фінансів на 2 одиниці;

4) Департаменту екології та природних ресурсів на 2 одиниці;

5) Служби у справах дітей на 3 одиниці.

5. Затвердити перелік структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації, граничну штатну чисельність їх працівників, максимальну кількість управлінь і відділів у їх структурі та чисельність заступників керівників структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації згідно з додатками 1 і 2 до цього розпорядження, які вводяться з 01.02.2017.

6. Заступнику голови обласної державної адміністрації Гугніну Е. А. до 20.12.2016 внести на затвердження пропозиції щодо персонального складу комісії з припинення діяльності Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації.

До складу вищезазначеної комісій включити представника Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації.

7. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації внести до 20.01.2017 відповідні зміни до структури та штатних розписів відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації.

При формуванні структури, штатного розпису структурних підрозділів облдержадміністрації виходити з вимог, що:

1) у складі департаменту повинно бути не менше 2 управлінь. Департамент очолює директор;

2) штатна чисельність самостійного управління має бути не менше 11 одиниць і до його складу входять не менше 2 відділів. Управління очолює начальник;

3) самостійний відділ утворюється з штатною чисельністю не менше 5 одиниць. Відділ очолює начальник;

4) штатна чисельність відділу у складі самостійного управління повинна бути не меншою 5 одиниць,

5) штатна чисельність відділу у складі управління, що входить до складу департаменту, повинна бути не меншою 4 одиниць;

6) самостійний сектор утворюється з штатною чисельністю не менше 2 одиниць. Сектор очолює завідувач;

7) у складі департаменту, управління та самостійного відділу може утворюватися сектор з штатною чисельністю не менше 2 одиниць. Такі сектори у складі департаменту та управління утворюються понад нормативну кількість відділів, а в складі самостійного відділу - понад мінімальну штатну чисельність самостійного відділу;

8) директор департаменту, штатна чисельність якого не перевищує 32 одиниці, може мати не більше двох заступників - начальників управлінь. У разі, коли штатна чисельність департаменту становить понад 32 одиниці, директор департаменту може мати не більше трьох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює управління;

9) начальник управління, штатна чисельність якого не перевищує 13 одиниць, може мати одного заступника - начальника відділу. У разі, коли штатна чисельність управління становить понад 13 одиниць, начальник управління може мати не більше двох заступників - начальників відділів. Управління може бути самостійним або входити до складу департаменту;

10) начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління чи департаменту) може мати не більше одного заступника. Така посада може вводитися у разі, коли штатна чисельність у відділі не менше як 5 одиниць.

Кількість посад державної служби категорії "Б" в структурному підрозділі облдержадміністрації повинна становити не більше третини його штатної чисельності.

8. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації забезпечити відповідно до чинного законодавства та нормативних актів:

1) попередження працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації про можливе наступне звільнення за пунктом 1 частини 1 статті 87 Закону України "Про державну службу" у зв'язку зі зменшенням граничної штатної чисельності й скороченням посад;

2) видання наказів щодо переведення працівників на відповідні посади та звільнення з посад, що скорочуються в зв'язку зі змінами в структурі та штатному розписі;

3) своєчасне внесення записів до трудових книжок працівників.

9. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації:

1) під час розподілу на 2017 рік фонду оплати праці і видатків на утримання структурних підрозділів облдержадміністрації врахувати відповідні зміни згідно з додатками, зазначеними у пункті 5 цього розпорядження;

2) внести зміни до мережі розпорядників коштів державного бюджету у порядку, визначеному законодавством.

10. Визнати такими, що втратили чинність, з 01.02.2017:

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15.04.2014 N 131 "Про зміну штатної чисельності працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації" (зі змінами);

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.12.2012 N 585 "Про реорганізацію структури обласної державної адміністрації" (зі змінами);

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації Бойко З. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

Додаток 1
до розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
21.11.2016 N 677

ПЕРЕЛІК
структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації, гранична штатна чисельність їх працівників, максимальна кількість управлінь і відділів у їх структурі

N
з/п

Найменування структурного підрозділу обласної державної адміністрації

Штатна чисельність працівників, одиниць

Максимальна кількість управлінь у структурному підрозділі

Максимальна кількість відділів у структурному підрозділі

1.

Департамент агропромислового розвитку

36

3

7

2.

Департамент економічного розвитку і торгівлі

58

6

12

3.

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

36

3

7

4.

Департамент соціального захисту населення

68

7

14

5.

Департамент фінансів

59

6

12

6.

Департамент екології та природних ресурсів

41

4

8

7.

Департамент освіти і науки

24

2

5

8.

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва

26

2

5

9.

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

23

2

4

10.

Департамент охорони здоров'я

24

2

5

11.

Департамент з питань цивільного захисту населення

30

3

6

12.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

27

2

5

13.

Управління містобудування та архітектури

14

-

2

14.

Управління з питань молоді, фізичної культури та спорту

14

-

2

15.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності

14

-

2

16.

Служба у справах дітей

14

-

2

17.

Державний архів області

45

-

8

18.

Відділ внутрішнього аудиту

5

-

-

 

Всього:

558

42

107

19.

Управління капітального будівництва

40*

-

7


* Примітка:

 
штатна чисельність працівників позначеного структурного підрозділу до загальної граничної штатної чисельності працівників облдержадміністрації не входить.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

З. М. Бойко

 

Додаток 2
до розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
21.11.2016 N 677

ЧИСЕЛЬНІСТЬ
заступників керівників структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації

N
з/п

Найменування структурного підрозділу обласної державної адміністрації

Загальна чисельність заступників керівника структурного підрозділу ОДА

У тому числі:

заступник керівника структурного підрозділу ОДА

заступник керівника структурного підрозділу ОДА - начальник управління (відділу)

1.

Департамент агропромислового розвитку

3

1

2

2.

Департамент економічного розвитку і торгівлі

3

1

2

3.

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

3

1

2

4.

Департамент соціального захисту населення

3

1

2

5.

Департамент фінансів

3

1

2

6.

Департамент екології та природних ресурсів

3

1

2

7.

Департамент освіти і науки

2

-

2

8.

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва

2

-

2

9.

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

2

-

2

10.

Департамент охорони здоров'я

2

-

2

11.

Департамент з питань цивільного захисту населення

2

-

2

12.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

2

-

2

13.

Управління містобудування та архітектури

2

-

2

14.

Управління з питань молоді, фізичної культури та спорту

2

-

2

15.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності

2

-

2

16.

Служба у справах дітей

2

-

2

17.

Державний архів області

2

-

2

18.

Відділ внутрішнього аудиту

-

-

-

 

Всього:

40

6

34

19.

Управління капітального будівництва

2

-

2

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

З. М. Бойко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.