ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" щодо підтримки космічної галузі України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 5, ст. 54, N 17, ст. 189, N 24, ст. 489, N 26, ст. 518, N 32, ст. 556, ст. 557, N 34, ст. 591, N 42, ст. 703, N 44, ст. 751, ст. 752) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри "603.026.450,8" та "570.673.435,1" замінити відповідно цифрами "603.426.450,8" та "571.073.435,1";

в абзаці третьому цифри "676.520.758,2" та "642.282.266,4" замінити відповідно цифрами "676.920.758,2" та "642.682.266,4";

2) внести зміни до додатків N 1 та N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" відповідно до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 листопада 2016 року
N 1760-VIII

 

 

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" щодо підтримки космічної галузі України"

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2016 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

603426450,8

571073435,1

32353015,7

 

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

600311574,3

567958558,6

32353015,7

10000000

Податкові надходження

502554559,6

502554559,6

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

104691170,8

104691170,8

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

48559000,0

48559000,0

 

 

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" щодо підтримки космічної галузі України"

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2016 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

642682266,4

602630941,0

85186759,4

5333540,4

38551325,4

34238491,8

19636966,2

2079580,9

1295792,3

14601525,6

676920758,2

6380000

 

Державне космічне агентство України

2455535,9

125530,6

87086,9

10596,9

2330005,3

929045,0

3129,6

913,6

450,4

925915,4

3384580,9

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

2455535,9

125530,6

87086,9

10596,9

2330005,3

929045,0

3129,6

913,6

450,4

925915,4

3384580,9

6381040

0470

Фінансова підтримка державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію

400000,0

 

 

 

400000,0

 

 

 

 

 

400000,0


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.