НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

від 19 січня 2016 року N 9

Щодо затвердження Опису розділів та схем XML-файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року N 491 "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії" (Рішення N 491), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 року за N 658/19396 (із змінами і доповненнями), та з метою упорядкування складання особами, що провадять клірингову діяльність, електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності відповідно до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 27.12.2013 року N 2994 (Положення N 2994), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2014 року за N 144/24921, з урахуванням змін, внесених рішенням Комісії від 26.11.2015 року N 1921 "Про внесення змін до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (Рішення N 1921), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2015 року за N 1563/28008 (далі - Положення), наказую:

1. Затвердити Опис розділів та схем XML-файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності (додається)*.


* Не наводиться.

2. Електронна форма звітності (далі - Дані) складається з файлу в електронному вигляді з іменем "Report.xml", який відповідає схемі:

"DayC1.xsd" для щоденних даних;

"MonthC1.xsd" для щомісячних даних;

"QwartC1.xsd" для щоквартальних даних.

3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановлених Положенням (Положення N 2994) строків подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "DTSSuprovod".

4. Дані складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08.05.2012 року N 646 (Рішення N 646), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.05.2012 року за N 831/21143 (із змінами і доповненнями).

5. Визнати таким, що втрачає чинність, наказ Голови Комісії від 06.08.2014 року N 191 "Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних про клірингову діяльність, що провадиться особами, які провадять клірингову діяльність відповідно до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (Наказ N 191).

6. Дані про провадження клірингової діяльності за 2015 рік подаються до Комісії за формою, у складі, терміни та порядку, які діяли на звітну дату складання таких даних.

7. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Комісії.

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.

9. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.