АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.07.2014

м. Київ

N 346

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 липня 2014 р. за N 862/25639

Про затвердження Умов оплати праці працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), від 25 березня 2014 року N 110 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова N 110) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 03 травня 2007 року N 79 "Про умови оплати праці працівників Держспецзв'язку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 травня 2007 року за N 502/13769 (зі змінами).

3. Установити, що з 01 жовтня 2014 року в штатних розписах посадові оклади (тарифні ставки) працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України установлюються відповідно в таких розмірах:

1 тарифного розряду - 1218 гривень;

2 тарифного розряду - 1223 гривні;

3 тарифного розряду - 1233 гривні;

4 тарифного розряду - 1243 гривні;

5 тарифного розряду - 1253 гривні;

6 тарифного розряду - 1263 гривні.

4. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

В. П. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Всеукраїнської
професійної спілки працівників
спеціального зв'язку

Н. І. Волк

Заступник Міністра
фінансів України -
керівник апарату

В. Матвійчук

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. Іванкевич

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
15 липня 2014 року N 346

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 липня 2014 р. за N 862/25639

УМОВИ
оплати праці працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Ці Умови розроблено з метою упорядкування оплати праці працівників Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку), територіальних органів, територіальних підрозділів, Головного управління та підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку (далі - органи Держспецзв'язку).

2. Ці Умови застосовуються при обчисленні заробітної плати за посадами керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників наскрізних професій, загальних для всіх органів Держспецзв'язку (далі - працівники).

3. Оплата праці керівних, науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників навчальних закладів, науково-дослідних і науково-виробничих установ Держспецзв'язку здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за N 1130/11410.

4. Оплата праці працівників культури здійснюється відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року N 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за N 1285/11565.

5. Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки), з урахуванням граничного розміру доплат, підвищень і надбавок, передбачених законодавством. Заробітна плата працівника граничними розмірами не обмежується.

6. Посадові оклади (тарифні ставки) працівників установлюються відповідно до розмірів тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Держспецзв'язку згідно з додатком 1 до цих Умов та схемами тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників Держспецзв'язку, професіоналів, фахівців і технічних службовців, робітників наскрізних професій, загальних для всіх органів Держспецзв'язку та тарифних розрядів посад працівників державної архівної установи Держспецзв'язку згідно з додатками 2 та 3 до цих Умов з урахуванням показників визначення належності до груп за оплатою праці працівників Держспецзв'язку згідно з додатком 4 до цих Умов.

7. Посадові оклади заступників керівників органів Держспецзв'язку та заступників керівників структурних підрозділів цих органів установлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів.

8. Працівникам установлюються надбавки:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або їх розмір зменшується;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (тарифної ставки);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Надбавки за почесні та/або спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним та/або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.

Відповідність почесного та/або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником органу Держспецзв'язку (керівникам органів Держспецзв'язку - заступником Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків).

Документи, що засвідчують наявність почесного та/або спортивного звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством.

Працівникам, які до дня призначення на посаду мали почесне та/або спортивне звання, вказана доплата встановлюється з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається з відповідним званням.

Працівникам, які займають посади, що за профілем діяльності збігаються з почесним та/або спортивним званням, і які одержали почесне та/або спортивне звання під час роботи на цих посадах, у тому числі вперше, зазначена доплата встановлюється з дня присвоєння відповідного звання;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови:

однієї європейської - 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки);

однієї східної, угро-фінської або африканської - 15 відсотків посадового окладу (тарифної ставки);

двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

Знання іноземної мови підтверджується документами, наявними в матеріалах особової справи працівника, що засвідчують відповідність цих знань державним стандартам (дипломи про закінчення вищих навчальних закладів за відповідними гуманітарними та лінгвістичними спеціальностями, факультетів іноземних мов університетів, академій);

ґ) водіям автотранспортних засобів за класність:

водіям II класу - 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки);

водіям I класу - 25 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

9. Працівникам установлюються доплати:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Доплати встановлюються від посадового окладу за основною посадою в межах економії за посадовим окладом (тарифною ставкою) посади тимчасово відсутнього працівника або вакантної посади.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам та їх заступникам;

б) у розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 22.00 до 6.00;

в) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (тарифної ставки);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у зазначених працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником органу Держспецзв'язку (керівникам органів Держспецзв'язку - заступником Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків).

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством.

Працівникам, які до дня призначення на посаду мали науковий ступінь, вказана доплата встановлюється з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається з науковим ступенем.

Працівникам, які займають посади, що за профілем діяльності збігаються з науковим ступенем, і які одержали науковий ступінь під час роботи на цих посадах, у тому числі вперше, зазначена доплата встановлюється з дня прийняття Міністерством освіти і науки України рішення про видачу відповідного диплома;

г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки);

ґ) водіям автотранспортних засобів за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

10. Доплати, надбавки, підвищення посадових окладів (тарифних ставок), розмір і порядок виплати яких не передбачено цими Умовами, провадити у порядку і розмірах, встановлених законодавством.

11. Голова Держспецзв'язку, керівники органів Держспецзв'язку в межах затвердженого фонду заробітної плати:

а) установлюють працівникам конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) у межах діапазону тарифних розрядів, визначених за відповідною посадою, з урахуванням кваліфікаційних вимог до професій, а також доплат і надбавок до них;

б) преміюють працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання згідно із затвердженим Головою Держспецзв'язку положенням;

в) надають працівникам один раз на календарний рік матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, у розмірі не більше ніж один посадовий оклад, крім матеріальної допомоги на поховання.

12. Преміювання керівників територіальних органів, територіальних підрозділів, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку, встановлення їм посадових окладів, надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Голови Держспецзв'язку в межах наявних коштів на оплату праці.

Преміювання керівників підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, встановлення їм посадових окладів, надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням начальника Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку в межах наявних коштів на оплату праці.

13. Посадові оклади (тарифні ставки), надбавки, доплати і премія працівникам установлюються, підвищуються (зменшуються) чи скасовуються наказами про особовий склад на підставі рапортів (службових записок) відповідних керівників, погоджених із зацікавленими структурними підрозділами органів Держспецзв'язку згідно з їх компетенцією, за наявності підстав, підтверджених відповідними документами.

При призначенні працівника на іншу посаду надбавки, доплати і премія переустановлюються з дотриманням вимог абзацу першого цього пункту.

Посадові оклади, надбавки, доплати виплачуються з дня, вказаного у наказі про особовий склад, а якщо дата не вказується - з дня підписання цього наказу, але не раніше дня призначення на відповідну посаду.

 

Директор Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації
Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

В. В. Коберник

 

Додаток 1
до Умов оплати праці працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 6)

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Держспецзв'язку

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні.

2. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

3. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. Коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, а цифри від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.

 

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 6)

СХЕМИ
тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, робітників наскрізних професій, загальних для всіх органів Держспецзв'язку

Таблиця 1

Схема тарифних розрядів посад керівних працівників

Найменування посади

Тарифний розряд

Начальник органу

16 - 17

Начальник управління, начальник відділу

13 - 14

Начальник відділу у складі управління

12 - 13

Начальник сектору, начальник відділення

11 - 12

Таблиця 2

Схема тарифних розрядів посад професіоналів і фахівців

Найменування посади

Тарифний розряд

1

2

Інженери усіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, юрисконсульт, консультант, методист, перекладач, технолог, психолог, фахівець сфери захисту інформації та інші професіонали:

 

провідні

9 - 10

I категорії

8 - 9

II категорії

7 - 8

без категорії

6 - 7

Референт, старший механік

8 - 9

Механік, майстер, старший технік

6 - 7

Технік

5 - 6

Таблиця 3

Схема тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців

Найменування посади

Тарифний розряд

Завідувачі: канцелярії, майстерні, господарства, гаража

7 - 8

Завідувачі: складу, камери схову, сховища, пральні, лазні

6 - 7

Старші: інспектор, касир, друкарка, диспетчер, телефоніст міжміського телефонного зв'язку

5 - 6

Інспектор, касир, друкарка, диспетчер, комендант, телефоніст міжміського телефонного зв'язку 1 класу

5

Діловод, рахівник, телефоніст міжміського телефонного зв'язку 2 і 3 класів, адміністратор, паспортист, експедитор, табельник

4

Таблиця 4

Схема тарифних розрядів робітників наскрізних професій

Найменування посади

Тарифний розряд

1

2

Апаратник хімводоочищення

2 - 3

Вантажник

1

Взуттьовик з ремонту взуття

1

Комірник

1 - 2

Кравець (кравець з ремонту речового майна)

1 - 2

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

2 - 3

Ліфтер

1

Мийник автомобілів

1

Обліковець

1

Озеленювач

2

Оператор електронно-обчислювальних машин

2 - 4

Оператор котельні

2 - 5

Оператор теплового пункту

2 - 4

Оператор хлораторної установки

2 - 5

Старший охоронник (старший вахтер)

1 - 2

Охоронник (вахтер)

1

Підсобний робітник

1

Пожежник

1 - 2

Покоївка

1

Прибиральник виробничих приміщень

1 - 2

Прибиральник службових приміщень

1 - 2

Прибиральник територій

1

Робітник з благоустрою

2

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

1 - 2

Роздавальник нафтопродуктів

2

Садівник

2

Швачка

1 - 2

Робітник із прання та ремонту спецодягу (білизни)

2

Робітник з обслуговування лазні

1

Перукар

2

Примітка. Індивідуальні розміри тарифних розрядів установлюються залежно від кваліфікації, складності виконуваних робіт і умов праці працівників.

Таблиця 5

Схема тарифних розрядів робітників наскрізних професій, які виконують висококваліфіковані і кваліфіковані роботи

Найменування посади

Тарифний розряд відповідно до кваліфікаційного розряду

I

II

III

IV

V

VI

Акумуляторник, електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування, електрогазозварник, електрогазозварник-врізальник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування, слюсар, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, слюсар з ремонту автомобілів, слюсар-ремонтник, машиніст насосних установок, машиніст крана автомобільного, токар та інші робітники, безпосередньо зайняті на: верстатних роботах з обробки металу та інших матеріалів; різанні на металообробних верстатах; ремонті, налагодженні та обслуговуванні основного технічного, електричного обладнання, машин, механізмів, автомобілів та інших рухомих засобів, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

3

3

4

4

5

5

Тесляр, штукатур, столяр, слюсар-сантехнік, маляр, муляр, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків та інші робітники, які зайняті на ремонтно-будівельних роботах та інших роботах

2

3

3

4

4

5

Таблиця 6

Схема тарифних коефіцієнтів з оплати праці робітників їдалень і буфетів

Найменування посади

Тарифний розряд відповідно до кваліфікаційного розряду

I

II

III

IV

V

VI

Кухар, робітники кухні

1

1

2

3

4

5

Кухар, який працює біля плити

-

-

3

4

5

6

Буфетник, офіціант

-

-

2

3

4

-

Примітки:

1. Місячні тарифні ставки мийників посуду 2 кваліфікаційного розряду, зайнятих не менше ніж 50 відсотків робочого часу за розрахунковий період на роботах з миття посуду, тари, технологічного обладнання вручну, які застосовують кислоти, луги та інші хімічні речовини, встановлюються на рівні 5 тарифного розряду.

2. Кондитеру 3 - 5 кваліфікаційних розрядів місячна тарифна ставка встановлюється як для кухарів, які працюють біля плити.

Схема тарифних розрядів робітників автомобільного транспорту

Таблиця 7

Водії автомобілів

Клас автомобіля

Робочий обсяг двигуна, л

Тарифний розряд

Особливо малий і малий

до 1,8

2

Середній

від 1,8 до 3,5

3

Великий

понад 3,5

4

Таблиця 8

Водії автобусів

Клас автомобіля

Габаритна довжина, м

Тарифний розряд

Особливо малий і
малий

до 5
від 5 до 7,5

3 - 4
4

Середній

від 7,5 до 9,5

4 - 5

Великий

понад 9,5

5

Примітки:

1. Начальник автотранспортного підрозділу з рухомим складом від 50 до 100 наявних автомобілів - 8 тарифний розряд.

2. Старший механік (механік), який здійснює керівництво автотранспортним підрозділом з рухомим складом:

від 25 до 50 наявних автомобілів, шляхових машин - 5 тарифний розряд;

від 15 до 25 наявних автомобілів, шляхових машин - 4 тарифний розряд.

Таблиця 9

Трактористи та трактористи-машиністи

Найменування посади

Тарифний розряд відповідно до кваліфікаційного розряду

I

II

III

IV

V

VI

Трактористи, трактористи-машиністи:

 

 

 

 

 

 

1 група

1

1

2

2

3

3

2 група

2

2

3

3

4

4

3 група

2

3

3

4

4

5

Схема тарифних розрядів посад керівних працівників житлово-комунальних господарств, готелів, гуртожитків

Таблиця 10

Домоуправління

Найменування посади

Тарифний розряд відповідно до групи

I

II

III

IV

V

VI

Начальник

10

9

8

8

7

7

Головний інженер

9

8

7

7

6

6

Заступник начальника

9

8

7

7

6

6

Примітка. При обсягах робіт нижче показників VI групи домоуправління житлово-експлуатаційні підрозділи не створюються, а їх функції виконуються комендантом, якому встановлюється посадовий оклад: у розмірі 1 - 2 тарифних ставок при обсязі площі, що обслуговується, - від 9 до 15 тисяч квадратних метрів і у розмірі 1 тарифної ставки - від 5 до 9 тисяч квадратних метрів корисної площі.

Таблиця 11

Готелі та гуртожитки

Найменування посади

Тарифний розряд відповідно до групи

I

II

III

IV

Директор (завідувач) готелю

8

8

7

7

Завідувач гуртожитку

7

7

6

6

Таблиця 12

Схема тарифних розрядів посад керівних працівників теплових, вентиляційних, газових, водопровідно-каналізаційних та електроенергетичних господарств, котелень

Найменування посади

Тарифний розряд

1

2

Начальники теплових, вентиляційних, газових, водопровідно-каналізаційних господарств, котелень

8 - 9

Начальники електроенергетичних господарств

7 - 9

Начальники групи, зміни всіх господарств

6 - 7

Таблиця 13

Схема тарифних розрядів посад керівних працівників їдалень

Найменування посади

Тарифний розряд

I

II

III

IV

Завідувач їдальні

9

8 - 9

7 - 8

6 - 7

Завідувач виробництва (шеф-кухар)

8 - 9

7 - 8

6 - 7

5 - 6

 

Додаток 3
до Умов оплати праці працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 6)

СХЕМИ
тарифних розрядів посад працівників державної архівної установи Держспецзв'язку

Таблиця 1

Схема тарифних розрядів посад керівних працівників державної архівної установи

Найменування посади

Тарифний розряд

I група

II група

III група

Директор архіву

16

15

14

Завідувач відділу з основної діяльності

14

13

12

Завідувач сектору з основної діяльності

13

12

11

Завідувачі інших відділів (секторів)

12

12

11

Завідувач архівосховища

12

11

10

Таблиця 2

Схема тарифних розрядів посад професіоналів державної архівної установи

Найменування посади

Тарифний розряд

Архівіст, археограф, методист:

 

провідний

12

I категорії

11

II категорії

10

Архівіст, археограф

9

 

Додаток 4
до Умов оплати праці працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 6)

ПОКАЗНИКИ
визначення належності до груп за оплатою праці працівників Держспецзв'язку

Таблиця 1

Показники визначення належності професій трактористів і трактористів-машиністів до груп за оплатою праці залежно від потужності двигуна трактора

Група за оплатою праці

Потужність двигуна трактора

1 група

від 25,7 до 44,1 кВт (35 - 60 к. с.)

2 група

від 44,1 до 73,5 кВт (60 - 100 к. с.)

3 група

понад 73,5 кВт (більше 100 к. с.)

Таблиця 2

Показники визначення належності домоуправлінь до груп за оплатою праці керівників

Група за оплатою праці

Розмір корисної площі (тис. кв. м)

I

понад 540

II

від 300 до 540

III

від 120 до 300

IV

від 90 до 120

V

від 65 до 90

VI

від 15 до 65

Примітки:

1. При визначенні належності домоуправлінь до груп за оплатою праці керівників і створенні комендантських дільниць враховується загальна площа житлових приміщень і площа нежитлових приміщень у житлових і нежитлових будівлях (торгових, складських, культурно-освітніх, у тому числі взятих на обслуговування). При цьому площа нежитлових приміщень враховується з коефіцієнтом 0,5. Корисна площа готелів і гуртожитків прирівнюється до житлової площі у співвідношенні 1:3.

2. Розмір корисної площі визначається шляхом збільшення загальної площі, що експлуатується, житлових і нежитлових приміщень у житлових і нежитлових будівлях (з урахуванням коефіцієнта) на процент зносу, який розраховано за балансовою вартістю будівель і сумою зносу.

Таблиця 3

Показники визначення належності готелів до груп за оплатою праці керівників

Група за оплатою праці

Кількість ліжко-місць у готелі

I

від 70 до 100

II

від 50 до 70

III

від 20 до 30

IV

до 20

Таблиця 4

Показники визначення належності гуртожитків до груп за оплатою праці керівників

Група за оплатою праці

Кількість ліжко-місць у гуртожитку

I

від 350 до 600

II

від 120 до 350

III

від 50 до 120

IV

до 50

Таблиця 5

Показники визначення належності їдалень до груп за оплатою праці керівників

Група за оплатою праці

Чисельність обслуговуючого персоналу (осіб)

I

від 750 до 1500

II

від 350 до 750

III

від 50 до 350

IV

до 50


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.